ஆக்கிரமிப்பு

 

 

 

 

 காலடி வரைக்கும் வந்துவிட்டார்களே…இனி கதிரடிக்கும் நிலமெல்லாம் சதுர அடிக்கு விலைபோகுமே 😦

Image

 

 

 நல்லா பாருப்பா …இங்கேயும் செங்கல் இறக்கி வச்சிருக்கப் போறாங்க 

Image

This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s