மருதன்னா …அப்பல்லாம் 
கருது குதில் குதிலா சேரும்
களத்துமேடு கண்ணுக்குள்ளார வரும்
குருதமேல அழகர் தெரிவாரு ,
அருவாமீச அய்யனாரு வருவாரு
மருதன்னாலே …இப்பல்லாம்
 வருதெனக்குக் கிறுகிறுன்னு

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s