அவன் :

மாலைவேளை……

மூழ்கியவனை இன்னும் காணவில்லை ….
முத்தம் பெற அவளுக்காக
முத்தெடுக்கிறானோ என்னவோ ?

அவள் :
நடுசாமத்தில்
குளித்துக் கரையேறியவளை
விழித்திருந்து சிறை பிடித்திருக்கிறேன் ..
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s