‘க்ளோஸ் அப்’ பார்வையில்……

1) கால்மேல் கால்போட வசதி இல்லை …………..

DSCN1736a.jpg


2) கணினிக் காதலன்…….
DSCN0001a.jpg


3) வாழ நினைத்தால் வாழலாம்…….. ( 3வது மாடி வெளித்தளத்தில்..மார்பிள் தளத்தில் கல் இணையும் இடைவெளியில்
(அதிகம் போனால் 3எம் எம் இருக்கும்) விழுந்து முளைத்திருக்கும் பச்சைச் செடி )
DSCN1731a.jpg


4)அடர்ந்த பச்சைச் செடிக் காடு …..
DSCN1734a.jpg6) காட்டில் ஒரு துளிரும்…முனையில் விதையும்……
DSCN1733a.jpg

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s