வானம்..மேகம் ..

மேகம் சூழ்ந்த ‘அனல்மின் நிலைய புகைபோக்கி’ (700 அடி உயரம்)
Picture 075acd.jpg


ஒரு தூரப் பார்வையில் புகைபோக்கி :

Picture 072acd.jpg

 

மின்னலைப் பிடித்து..மின்னலைப் பிடித்து….:)
Picture 045acd.jpg

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s